Recent News
Znaczenie badań naukowych

Znaczenie badań naukowych

23 lutego, 2022

Znaczenie badań naukowych Niektórzy myśliciele, tacy jak neuronaukowiec i filozof Adina Roskies, uważają, że badania te mogą jedynie wykazać, bez zaskoczenia, że czynniki fizyczne w mózgu są zaangażowane przed podjęciem decyzji. Z kolei Haggard uważa, że „czujemy, że wybieramy, ale tak nie…