Recent News
Fort Sumter

Fort Sumter

15 października, 2022

Fort Sumter w Karolinie Południowej został pierwotnie zbudowany w XIX wieku jako część planu „Trzeciego Systemu” mającego na celu obronę wybrzeży Ameryki po wojnie 1812 roku przed Brytyjczykami. W rzeczywistości stanie się on miejscem zapłonu amerykańskiej wojny domowej. Historia Fortu Sumter Siły…

Synagoga Nożyków

Synagoga Nożyków

15 października, 2022

Synagoga Nożyków jest jedyną przedwojenną synagogą w Warszawie, która przetrwała nazistowską okupację miasta. Położona w centralnym punkcie dzielnicy żydowskiej, synagoga jest symbolem tego, co zostało utracone w wyniku Holokaustu i centralnym miejscem kultu dla społeczności żydowskiej miasta. Historia Synagogi Nożyków Gdy wojska…

Vicksburg

Vicksburg

15 października, 2022

Pole bitwy Vicksburg było miejscem jednego z najważniejszych zwycięstw Unii w amerykańskiej wojnie domowej i wraz z bitwą pod Gettysburgiem stanowiło kluczowy moment podczas konfliktu. Historia Pola Bitwy Vicksburskiej Dzięki strategicznie ważnemu położeniu w pobliżu rzeki Missisipi, bogactwu zasobów, dostępowi do Richmond…

Merida

Merida

5 marca, 2022

Stało się również centrum kultu cesarskiego, który czcił cesarzy jako bogów. Dowody na to, że rzymscy władcy byli bogami, to między innymi zasłonięte popiersie Augusta jako Pontifex Maximus, czyli najwyższego autorytetu religijnego, znajdujące się w Narodowym Muzeum Sztuki Rzymskiej oraz błędnie nazwana…