Recent News
Nauka inteligencji emocjonalnej

4 Etapy uczenia się inteligencji emocjonalnej

1. Wgląd

Wszelkie uczenie się zaczyna się wtedy, gdy jesteśmy świadomi, że jest w nas coś, co wymaga zmiany lub poprawy i jesteśmy gotowi, aby te zmiany wprowadzić. Inteligencja emocjonalna ma w sobie pięć składników:

Samoświadomość – wiedza o tym, co czujemy i dlaczego tak czujemy

Samoregulacja – umiejętność wyrażania naszych uczuć w odpowiedni sposób

Motywacja – wewnętrzny napęd do zmiany sposobu odczuwania i wyrażania uczuć

Empatia – umiejętność odnoszenia się do emocji innych osób i postrzegania świata z ich perspektywy

Umiejętności społeczne – moc skutecznej komunikacji i budowania silnych więzi w domu lub w miejscu pracy.

Nauka E.I. zaczyna się od zdobycia wiedzy o tym, nad którym aspektem E.I. powinniśmy pracować. Niektórzy z nas mogą mieć solidne umiejętności społeczne, ale brakuje im samoregulacji, podczas gdy inni mogą mieć wysoką motywację, ale słabą samoregulację. Proces uczenia się rozpoczyna się od wiedzy o tym, który aspekt E.I. należy rozwijać w pierwszej kolejności.

2. Ocena

Kolejnym krokiem jest próba zmierzenia, w jakim miejscu jesteśmy w każdym z aspektów E.I. Testy E.I. są szeroko dostępne w Internecie, lub jeśli szukasz szkolenia w profesjonalnej konfiguracji, będą tam materiały dostarczone do oceny inteligencji emocjonalnej.

Oto kilka ocen i testów inteligencji emocjonalnej, które możemy wziąć do oceny naszej E.I. Wyniki w każdym z nich wskazują, czy musimy uczyć się umiejętności emocjonalnych, czy nie, i gdzie praktycznie stoimy jako emocjonalnie świadomy człowiek.

Więcej o ocenach i zasobach E.I. w kolejnych rozdziałach.

3. Szkolenie

Ocena otwiera nas na szereg opcji do wyboru. W zależności od tego, nad jaką częścią inteligencji emocjonalnej musimy pracować, możemy zdecydować, jaki rodzaj treningu będzie dla nas najbardziej odpowiedni. Na przykład niski wynik w aspektach motywacji i komunikacji społecznej można poprawić poprzez szkolenie organizacyjne.

Wiele branż zawodowych oferuje kursy i warsztaty E.I. dla pracowników, którym zależy na budowaniu swoich umiejętności interpersonalnych.

Szkolenia E.I. poprawiają:

Umiejętności komunikacyjne i moc pojmowania niewerbalnych wskazówek interakcji (na przykład język ciała, wyraz twarzy, ton słów itp.)

Wydajność grupy, zwłaszcza w miejscu pracy i utrzymanie wysokiego poziomu ducha zespołowego

Umiejętności organizacyjne – i efektywniejsze zarządzanie harmonogramami

Motywacja do pracy i zdolność do pozytywnego przyjmowania informacji zwrotnych i krytyki

Umiejętności przywódcze

4. Zastosowanie

Ostatnim i najbardziej krytycznym etapem nauki inteligencji emocjonalnej jest zastosowanie wykładu w życiu. Ćwiczenia i działania samopomocowe, które stanowią strukturę kursów E.I. są produktywne tylko wtedy, gdy możemy je wdrożyć w rzeczywistych sytuacjach życiowych.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *